RMK

Eesti on üks maailma metsarikkamaid riike – metsaga on kaetud ligi pool meie maismaast ehk 2,2 miljonit hektarit. Omakorda umbes 40% Eesti metsadest kuulub riigile. Neid metsi hoiab, kasvatab ja majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

RMK tegevusvaldkonnad on:

  • Metsamajandus
  • Metsakorraldus
  • Taimla- ja seemnemajandus
  • Puiduturustus
  • Looduskasutus
  • Maakasutus