Fotode kasutustingimused

Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) fotopanga fotode kasutaja (edaspidi Kasutaja) kohustub järgima alljärgnevaid fotode kasutamistingimusi:
  1. Kasutajal on õigus kasutada fotosid tähtajatult lihtlitsentsi alusel ilma all-litsentsi andmise õiguseta vastavalt punktis 2 nimetatud kasutusvaldkonnale.
  2. Fotosid on õigus kasutada mittekommertslikel eesmärkidel metsanduse ja RMK tutvustamiseks. Kasutajal on õigus kasutada fotosid trükistes, veebilehtedel, trüki-, liikuv- või välireklaamides, esitlustes, visuaalsetes kujundustes (edaspidi Kasutusvaldkond).
  3. Fotovõistluse Vereta jaht 2011 fotode autoriõigus kuulub fotograafidele, mitte RMK-le. Nende fotode kasutus on lubatud ainult seoses fotovõistluse meediakajastusega, muudel juhtudel ainult fotograafi kirjalikul loal.
  4. Kasutajal on õigus fotosid kasutada etteantud kujul, kaasa arvatud fotode suurendamine ja vähendamine. Fotode oluline muutmine ning Kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumine ei ole lubatud.
  5. Kasutaja poolt avastatud fotode kasutamise õiguse mistahes rikkumisest kolmandate isikute poolt kohustub Kasutaja koheselt teavitama RMK-d.
  6. Kasutaja on kohustatud foto avaldamisel võimaluse korral ära märkima allikana RMK või foto autori nime.
  7. Kasutaja poolt fotode kasutamistingimuste rikkumisel on RMK-l õigus keelata Kasutajal edaspidi RMK fotopanga fotode kasutamine, samuti on RMK-l õigus kasutada autoriõiguste kaitseks kõiki tsiviilõiguslikke vahendeid.